Logotyp: Karlstad Racing
Bild: Karlstad Racing

Bli medlem

Så blir du medlem
Metod 1
Sätt in 200:- på postgirokonto:
127 58 08-2
Ange namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, personnummer (6 första) och användarnamn på forumet.


Metod 2
Kom till våra arrangemang och bli medlem på plats.


Vad händer sen?
När vi fått din inbetalning så skickar vi dig ett välkomst brev som innehåller lite information, ditt medlemskort och två Karstad Racing dekaler.
Du kommer under din medlemstid få utskick om möten och andra aktiviteter.


Medlemsinformation
Ett Karlstad Racing år startar 1 maj och sträcker sig till och med sista april efterföljande år.

Medlemsavgiften för nästa Karlstad Racing år kan betalas in från och med 1 januari.

Ett stort medlemsutskick görs till alla som betalat in nästa års medlemsavgift sista helgen i april.

Medlemsutskick till medlemmar som tillkommit under året görs inte vid fasta tillfällen.
Information när det är dags att förnya sitt medlemskap kommer i utskick med post.

Uppdaterad 15 maj 2009, 14:27