Logotyp: Karlstad Racing
Bild: Karlstad Racing

Karlstad Racing

Bild: Karlstad Racing
Karlstad Racing (KDR) är en förening för motorintresserade inom Karlstadregionen.
I takt med att motorintresset ökat markant på senare år har också antalet olyckor i sammanhang med race fått tragiska följder. Därför startades föreningen för att försöka göra någonting åt detta problem.
Som mål har föreningen

... att föreningen ska informera omgivningen om vår existens och på det sättet växa.

... att föreningen ska anordna träffar för medlemmar och allmänheten, inklusive chanser till träningskörning och andra jippon.

... att föreningen ska visa att vi värnar om motorintresserade oavsett vilken kategori de tillhör.

... att föreningen ska visa att vi jobbar aktivt för omgivningens chans till lagliga alternativ till streetracing.

... att föreningen skall få en laglig plats att köra på.
Medlemsförmåner
Visa medlemsförmåner
Medlemserbjudande
Visa medlemsförmåner
Samarbetspartners
Visa samarbetspartner
Organisation
Visa organisation

Historik

Ingen bild!

Verksamhetsberättelse 2016

Fokus för iår låg på Motordagen, som blev vårt enda evenemang.

Verksamhetsberättelse 2012

Karlstad Racing firar 10-års jubileum.

Verksamhetsberättelse 2011

Samarbete med Motormässan Karlstad.

Verksamhetsberättelse 2009

Hela styrelsen kunde tänka sig att sitta kvar inför 2009 års säsong...

Verksamhetsberättelse 2008

2008 års säsong började riktigt bra. Hela styrelsen hade för avsikt...

Verksamhetsberättelse 2007

Femte året såg mörkt ut till en början men föreningen fick nya kraf...

Verksamhetsberättelse 2006

2006 års säsong såg till en början ut att bli mörk för oss motorint...

Verksamhetsberättelse 2005

6 st. körningar, 3 rakt fram och 3 konbana. En stor Motordag med ti...

Verksamhetsberättelse 2004

Efter mycket tvistande med Sommaro Golf så blev det två körningar p...

Verksamhetsberättelse 2003

Det är en förenings medlemmar som gör föreningen till vad den är oc...

Verksamhetsberättelse 2002

Allting startades på en hemsida och sen bildades föreningen.

Så startade det!

-Vad kul det hade varit om det fanns ett forum som zatzy.com fast b...